013Promo Trojanke SNG NG foto Mankica Kranjec square009Trojanke predstava SNG NG foto Mankica Kranjec

TROJANKE

Evripid

     
Premiera 12.4.2018
SNG Nova Gorica
90 min 
 

Trojanska vojna je končana, vsi trojanski junaki so padli; pred gorečimi razvalinami nekdaj slavnega mesta Trojanke in njihovi otroci čakajo na odhod v grško suženjstvo. Ženske, na čelu z ostarelo kraljico Hekabo, objokujejo žalostno usodo svojega mesta in sebe. Kraljičina hči Kasandra bo pripadla mikenskemu kralju Agamemnonu za priležnico, snaha Andromaha Ahilovemu sinu za ženo, hčer Polikseno bodo žrtvovali na Ahilovem grobu, kraljica sama pa bo sužnja Odiseju. Tudi Andromahinemu otroku, ki je njihovo zadnje upanje za obnovo mesta, neizprosni zmagovalci določijo, da mora umreti. Za vse zlo Trojanke obsodijo lepo Heleno, ki jo je princ Paris brez težav speljal špartanskemu kralju Menelaju, začetniku te vojne. Obračun žensk je neizprosen, vendar ne more omiliti tragike povojnega trpljenja. Medtem ko se goreče mesto podira, Trojanke zapuščajo rodno zemljo in odhajajo v suženjstvo.

 

Evripidova tragedija iz leta 415 pr. n. št. je postavljena v mitsko dobo trojanske vojne, a je najverjetneje dramatikov komentar na takrat aktualno peloponeško vojno, v kateri so se Atene bojevale s Šparto; morda tudi na atenski pohod na nevtralni otok Melos ter poboj ali zasužnjenje tamkajšnjega prebivalstva. Evripidove ideje so bile za takratne Atene revolucionarne in prevratniške, zato je na tekmovanju dram večkrat pristal na drugem mestu. V svojih delih se je pogosto zavzel za »ponižane in razžaljene«, za sužnje, ženske, v Trojankah za ujetnice iz Atenam sovražnega mesta. Drama je obsodba nepravičnih vojn, sprašuje se o odgovornosti in krivdi zanje, zato je razumljivo, da je bila večkrat uprizorjena v kontekstih aktualnih političnih razmer. Najbolj znana je adaptacija Jeana Paula Sartra, ki vsebuje implicitno kritiko evropskega imperializma v Aziji, leta 1971 pa je bil posnet film režiserja Mihalisa Kakogiannisa s Katherine Hepburn v glavni vlogi. Prvo slovensko uprizoritev Trojank je postavil Jaša Koceli, ki je prvič režiral na našem odru.


Trojanke dajejo obraz preživelim ženskam vojne, ki je uničila njihovo mesto. Ženskam, ki so se znašle v stiski in ostale brez sleherne pomoči. Imajo le druga drugo, sovražnik pa je tik pred tem, da razbije še to zadnjo vez med njimi. Nekatere bodo prodane, druge zasužnjene, tretje ubite. So v nemogočem položaju. Stojijo pred peklom, a niso zlomljene. Gledajo ga v oči. Potem, ko so izgubile vse, kar jim je drago, ohranjajo dostojanstvo in ponos. S svojo junaško držo so dokaz, da je upanja konec šele, ko nastopi črna, črna tema. Do takrat pa se nikoli ne ve. Človeško srce je trpežno.

 

Tudi danes obstajajo sodobne Troje. Mesta padajo, življenja se razblinjajo v prah. Skozi vrata Evrope se valijo reke ljudi, o katerih ne vemo veliko in prevečkrat niti nočemo vedeti. Evripid je v času začetkov zahodne civilizacije napisal dramo, ki je v današnjem času, ko so begunci vsakodnevne številke, boleče aktualna. V njej nas sooči z zgodbo o drugem. Pravi nam, da je ta drugi - človek. Da trpi. In da mu je treba pomagati.

 

 

 

 

 

Režija    Jaša Koceli 
Dramaturgija    Ana Kržišnik Blažica 
Prevod    Jera Ivanc 
Scenografija    Darjan Mihajlović Cerar 
Kostumografija   Branka Pavlič
Glasba   Miha Petric
Koreografija   Tajda Podobnik
Korepeticije   Marta Kosturska
Lektor   Srečko Fišer
Fotografija   Mankica Kranjec
Oblikovanje luči   Samo Oblokar
Oblikovanje maske   Tina Prpar
     
          Nastopajo: 
     
Pozejdon   Kristijan Guček
Atena   Helena Peršuh
Hekaba   Marjuta Slamič
Kasandra   Raiven
Andromaha   Patrizia Jurinčič Finžgar
Helena   Arna Hadžialjević
Taltibij   Jure Kopušar
Menelaj   Miha Nemec (glas)
Astianaks   Isaak Hrovatin /
Lev Lipušček
Bojevnik   Siniša Bukinac
Vodja zbora   Ana Facchini
Zbor   Dušanka Ristič
Mojca Cej
Vida Fabčič
Hana Ferizović
Kati Harej
Petra Kolenc
Ajda Podgornik Valič
Helena Simčič
Barbara Simčič Veličkov
Anja Trobec
Lucija Zorn
Ana Žnidarčič
Pesnica  

Farah Chamma

 

 

      

Foto: Mankica Kranjec

 • 003Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534003Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 005Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534005Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 006Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534006Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 008Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534008Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 009Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534009Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 011Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534011Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 013Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534013Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 016Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534016Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 021Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534021Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 022Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534022Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 023Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534023Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 026Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534026Trojanke_predstava_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534

 


Video trailer: Aljaž Novak 

 


Promo foto: Mankica Kranjec

 • 001Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534001Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 002Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534002Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 003Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534003Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 004Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534004Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 005Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534005Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 006Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534006Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 007Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534007Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 010Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534010Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 011Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534011Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 012Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534012Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 013Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534013Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534
 • 015Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534015Promo_Trojanke_SNG_NG_foto_Mankica_Kranjec_800x534

 


Video teaser: Mankica Kranjec

 


Gledališki list 

Trojanke list-01