top of page

TROJANKE

Evripides

Premiera:
Trajanje:

12. april 2018
90 minut

NASTOPAJO

Pozejdon

Atena

Hekaba

Kasandra

Andromaha

Helena

Taltibij

Menelaj

Astianaks

Bojevnik

Vodja zbora

Zbor

Kristijan Guček

Helena Peršuh

Marjuta Slamič

Raiven

Patrizia Jurinčič Finžgar

Arna Hadžialjević

Jure Kopušar

Miha Nemec (voice)

Isaak Hrvatin /

Lev Lipušček

Siniša Bukinac

Ana Facchini

Dušanka Ristić

Mojca Cej

Vida Fabčič

Hana Ferizović

Kati Harej

Petra Kolenc

Ajda Podgornik Valič

Helena Simčič

Barbara Simčič Veličkov

Anja Trobec

Lucija Zorn

Ana Žnidarčič

UMETNIŠKA EKIPA

Režija

Dramaturgija

Prevod

Scenografija

Kostumografija

Glasba

Koreografija

Korepeticije

Lektor

Fotografija

Oblikovanje luči

Oblikovanje maske

Jaša Koceli

Ana Kržišnik Blažica

Jera Ivanc

Darjan Mihajlović Cerar

Branka Pavlič

Miha Petric

Tajda Podobnik

Marta Kosturska

Srečko Fišer

Mankica Kranjec

Samo Oblokar

Tina Prpar

TROJANKE

bela_tekstura

Trojanska vojna je končana, vsi trojanski junaki so padli; pred gorečimi razvalinami nekdaj slavnega mesta Trojanke in njihovi otroci čakajo na odhod v grško suženjstvo. Ženske, na čelu z ostarelo kraljico Hekabo, objokujejo žalostno usodo svojega mesta in sebe. Kraljičina hči Kasandra bo pripadla mikenskemu kralju Agamemnonu za priležnico, snaha Andromaha Ahilovemu sinu za ženo, hčer Polikseno bodo žrtvovali na Ahilovem grobu, kraljica sama pa bo sužnja Odiseju. Tudi Andromahinemu otroku, ki je njihovo zadnje upanje za obnovo mesta, neizprosni zmagovalci določijo, da mora umreti. Za vse zlo Trojanke obsodijo lepo Heleno, ki jo je princ Paris brez težav speljal špartanskemu kralju Menelaju, začetniku te vojne. Obračun žensk je neizprosen, vendar ne more omiliti tragike povojnega trpljenja. Medtem ko se goreče mesto podira, Trojanke zapuščajo rodno zemljo in odhajajo v suženjstvo.

 

Evripidova tragedija iz leta 415 pr. n. št. je postavljena v mitsko dobo trojanske vojne, a je najverjetneje dramatikov komentar na takrat aktualno peloponeško vojno, v kateri so se Atene bojevale s Šparto; morda tudi na atenski pohod na nevtralni otok Melos ter poboj ali zasužnjenje tamkajšnjega prebivalstva. Evripidove ideje so bile za takratne Atene revolucionarne in prevratniške, zato je na tekmovanju dram večkrat pristal na drugem mestu. V svojih delih se je pogosto zavzel za »ponižane in razžaljene«, za sužnje, ženske, v Trojankah za ujetnice iz Atenam sovražnega mesta. Drama je obsodba nepravičnih vojn, sprašuje se o odgovornosti in krivdi zanje, zato je razumljivo, da je bila večkrat uprizorjena v kontekstih aktualnih političnih razmer. Najbolj znana je adaptacija Jeana Paula Sartra, ki vsebuje implicitno kritiko evropskega imperializma v Aziji, leta 1971 pa je bil posnet film režiserja Mihalisa Kakogiannisa s Katherine Hepburn v glavni vlogi. Prvo slovensko uprizoritev Trojank je postavil Jaša Koceli, ki je prvič režiral na našem odru.

 

Trojanke dajejo obraz preživelim ženskam vojne, ki je uničila njihovo mesto. Ženskam, ki so se znašle v stiski in ostale brez sleherne pomoči. Imajo le druga drugo, sovražnik pa je tik pred tem, da razbije še to zadnjo vez med njimi. Nekatere bodo prodane, druge zasužnjene, tretje ubite. So v nemogočem položaju. Stojijo pred peklom, a niso zlomljene. Gledajo ga v oči. Potem, ko so izgubile vse, kar jim je drago, ohranjajo dostojanstvo in ponos. S svojo junaško držo so dokaz, da je upanja konec šele, ko nastopi črna, črna tema. Do takrat pa se nikoli ne ve. Človeško srce je trpežno.

 

Tudi danes obstajajo sodobne Troje. Mesta padajo, življenja se razblinjajo v prah. Skozi vrata Evrope se valijo reke ljudi, o katerih ne vemo veliko in prevečkrat niti nočemo vedeti. Evripid je v času začetkov zahodne civilizacije napisal dramo, ki je v današnjem času, ko so begunci vsakodnevne številke, boleče aktualna. V njej nas sooči z zgodbo o drugem. Pravi nam, da je ta drugi - človek. Da trpi. In da mu je treba pomagati.

PROCES

bottom of page